Welkom op de website van SKOB

In de Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB) hebben de vier Katholieke scholen van de Gemeente Borsele zich verenigd onder één schoolbestuur.

De scholen zijn:

Mgr. Heyligers Don Bosco Jan van Schengen De Zandplaat

Het SKOB is opgericht op 1 januari 1997 en heeft als doel het zonder winstoogmerk bevorderen van het katholiek basis-onderwijs in de gemeente Borsele. De stichting hanteert een open katholiek visie. Vanuit deze grondgedachte staan de scholen open voor alle levensbeschouwelijke richtingen.

SKOB IN BEELD

Klik op het plaatje om de SKOB informatiefilm te bekijken.

Op de Agenda: