Welkom op de website van SKOB

In de Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB) hebben de vier Katholieke scholen van de Gemeente Borsele zich verenigd onder één schoolbestuur.

De scholen zijn:

Mgr. Heyligers Don Bosco Jan van Schengen De Zandplaat

Het SKOB is opgericht op 1 januari 1997 en heeft als doel het zonder winstoogmerk bevorderen van het katholiek basis-onderwijs in de gemeente Borsele. De stichting hanteert een open katholiek visie. Vanuit deze grondgedachte staan de scholen open voor alle levensbeschouwelijke richtingen.

Op de Agenda: