Algemeen Bestuur SKOB (AB)

Samenstelling AB SKOB

De leden van het AB SKOB worden  gevraagd op vermeende deskundigheden. Zo is er flexibiliteit als het gaat om de deskundigheden die op een bepaald moment gewenst worden binnen het AB.

De AB leden hebben wel bepaalde aandachtsgebieden waar zij zich in meer of mindere mate mee bezig houden. Dit is de interne taakverdeling.

Er is ook een rooster van aftreden. Dit om er voor te zorgen dat niet alle deskundigheden en know how binnen zeer korte tijd verdwijnen.

De zittingsduur bedraagt 3 jaar. De maximale zittingsduur bestaat uit: 1e benoeming en 3 maal een herbenoeming (statuten art 5 lid 6)

Leden Algemeen Bestuur SKOB

Voorzitter SKOB

dhr. P. van Dijk

Aandachtsgebieden binnen het AB:

 • lid van het dagelijks bestuur
 • officiële/formele vertegenwoordiging
 • lid van het BMT+
 • contacten met de inspectie van het onderwijs
 • formatie en personeel
 • contacten directie en personeel
 • lid stuurgroep strategisch beleid

Woont in ‘s-Heerenhoek

Werkzaam bij

Vice voorzitter SKOB

vacature:

aandachtsgebieden binnen het AB:

 • lid van het dagelijks bestuur
 • officiële/formele vertegenwoordiging

Secretariaat:

mevr. A. Harthoorn- Capello

aandachtsgebieden binnen het AB:

 • lid van het dagelijks bestuur
 • officiële/formele vertegenwoordiging
 • secretariaat
 • communicatie naar directeuren, GMR, en Schoolcommissies

Woont in Ovezande

Is secretaresse,

Beheerder van het dorpshuis in Ovezande,

Veel vrijwillgerswerk

Penningmeester:

dhr. M. Simonse

Aandachtsgebieden binnen het AB:

 • lid van het dagelijks bestuur
 • contactpersoon met het administratiekantoor
 • contactpersoon met de accoutant
 • begroting
 • bestuursformatieplan
 • alle andere financiële contacten

Woont in Heinkenszand,

Werkzaam bij accountantskantoor Geus en Simonse

Lid AB SKOB

mevr. M. van de Plasse- Nagelkerke

aandachtsgebieden binnen het AB:

 • identiteit
 • lid van de werkgroep identiteit (BMT en identiteitsbegeleider)
 • ARBO- zaken

Woont in Kwadendamme

actief voor de plaatselijke parochie in Kwadendamme,

raadslid voor het CDA in de gemeenteraad Borsele,

secretaris van de Stichting Focus2,

lid van de ledenraad van de Rabobank.

Lid AB SKOB

dhr R. van den Dries

aandachtsgebieden binnen het AB:

 • kwaliteitszorg
 • stuurgroep strategisch beleid (voorzitter

Woont in Heinkenszand

Werkzaam als leerkracht op de Hogeschool Zeeland

Lid AB SKOB

mevr. A. de Vos

aandachtsgebieden binnen het AB:

 • integraal personeelsbeleid
 • Samenwerkingsverband O3

Woont in Kwadendamme

Werkzaam als logopediste bij Kentalis

Lid AB SKOB

dhr. F. van den Akker

aandachtsgebieden binnen het AB:

 • personeelszaken
 • voortgezet onderwijs

Woont in Baarland

Werkzaam als leerkracht en afdelingsleider op het Ostrea Lyceum

Lid AB SKOB

dhr. M. Brinkhuis

aandachtsgebieden binnen het AB:

 • personeel

Woont in Nisse

Werkzaam als klinisch psycholoog bij het ADRZ.

Notuliste AB SKOB

mevr. B. van de Straat

taak binnen AB:

 • maakt de notulen en werkt de notulen uit

Woont in ‘s-Heerenhoek

Werkzaam bij de Zeeuwse muziekschool

Beleidsstukken Algemeen bestuur SKOB relevant voor organisatie:

R-A1 organisatie AB SKOB

A-B1 Bestuursreglement SKOB

A-D2 Organisatie SKOB

A-S1 Statuten SKOB