Het gemak van oefenbladen voor begrijpend lezen

Het coronavirus heeft het ontstaan van honderdduizenden juffen en meesters gekatalyseerd. Alle maanden van thuiswerken en online lessen blijkt het onderwijzen van kinderen echter lastiger dan in eerste instantie gedacht. Kinderen begrijpen de uitleg niet of hebben geen enkele motivatie om met hun schoolwerk bezig te gaan. Op zo’n moment kun je al je hoop verliezen. Hoe zorg je ervoor dat je kind de lesstof begrijpt? Geef jouw kind bijles met oefenbladen.

Oefenbladen

Ondanks de bekendheid van oefenbladen laten veel ouders oefenbladen links liggen wanneer ze hun kinderen lesgeven. Dit is op zijn minst opmerkelijk, aangezien het gebruik van oefenbladen wellicht een van de gemakkelijkste en best werkende manieren is om je kind bezig en gemotiveerd te houden. Voor elk vak dat op de basisschool gegeven wordt, zijn er wel oefenbladen te vinden. Hieronder worden twee voorbeelden genoemd, gevolgd door een korte uitleg van het gebruik van de desbetreffende oefenbladen.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een onderdeel van het vak taal en wordt door veel leerlingen als lastig ervaren. Enkele redenen hiervoor zijn gebrek aan woordenschat en inzicht. Deze problemen zijn lastig te verhelpen, waardoor kinderen gauw gedemotiveerd raken. Oefenbladen kunnen hierbij de uitkomst bieden. Oefenbladen bieden teksten met verschillende lengtes aan, inclusief enkele vragen over de tekst. Een korte tekst ziet er niet zo indrukwekkend uit als een lange, ingewikkelde tekst. Een kind zal dus sneller aan zo’n tekst beginnen, dan aan een langere. Door je kind te laten beginnen met de korte teksten en de lengte van de teksten geleidelijk aan op te laten bouwen, kweek je het zelfvertrouwen en de vaardigheden die een kind nodig zal hebben om een grotere tekst te lezen en begrijpen.

Procenten berekenen

Evenals het begrijpen van een tekst wordt het rekenen met procenten door veel kinderen als lastig ervaren. Ook hierbij is een van de redenen het gebrek aan inzicht en motivatie. Een kind zal een lastige opgave over procenten berekenen overslaan, omdat ze denken dat ze het niet begrijpen. Hierbij bieden oefenbladen eveneens de uitkomst. Door je kind te laten oefenen met simpele opgaven en de moeilijkheidsgraad van deze oefeningen langzaam op te krikken, zal je kind uiteindelijk de benodigde vaardigheden bezitten. Daarnaast bieden oefenbladen een stip op de horizon voor kinderen. Wanneer ze een blad afgerond hebben, mogen ze iets anders gaan doen. Dit motiveert kinderen om hun oefeningen te maken.